กรณีย้ายเอกหรือคณะต้องทำอย่างไร ?

ตอบ : ให้นำสำเนาบัตรนักศึกษาเก่าและใหม่ มาติดต่อที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแก้ไขข้อมูลให้สามารถเข้าสู่ระบบประเมินการสอนออนไลน์ได้