ขั้นตอนการใช้งานระบบประเมินการสอน Online
(สำหรับอาจารย์)

กลับสู่หน้าแรก

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบประเมินการสอนของอาจารย์

1. ให้อาจารย์เปิดโปรแกรม Internet Explorer เพื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ http://assess.rip.ac.th/ จะปรากฏหน้าจอดังนี้2. ให้ทำการกรอก Username และ Password เพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบประเมินการสอน Online สำหรับอาจารย์ ( Username และ Password นั้นสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานคณะของท่าน)

3. ปรากฏหน้าจอให้อาจารย์เลือกรายวิชาที่อาจารย์ต้องการดูผลการประเมิน โดยคลิกที่ชื่อวิชานั้น ๆ ดังรูป

3.1 จะปรากฏหน้าจอผลการประเมินในรายวิชานั้น ๆ ออกมา (ระบบจะแสดงผลการประเมินตามหัวข้อประเมินเป็นข้อ ๆ และจะรายงานผลการประเมินเป็นคะแนน)3 .2. หากต้องการดูจำนวนนักศึกษาที่ตอบแบบประเมินให้คลิกที่ข้อความ "มีนักศึกษาทำการตอบแบบสอบถามนี้เป็นจำนวน XX คน คลิ๊กดูรายละเอียด "


4 . ถ้าต้องการดูข้อแนะนำที่นักศึกษาเขียนมาก็สามารถดูได้ โดยการคลิกที่ปุ่ม "Go" ที่คอลัมน์ ความคิดเห็น ดังรูปด้านล่าง

5. ถ้าต้องการดูรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ตอบแบบประเมินวิชานั้น ๆ ก็สามารถดูได้ โดยการคลิกที่ปุ่ม "Go" ที่คอลัมน์ รายชื่อนักศึกษา ดังรูปด้านล่าง


เพียงเท่านี้ อาจารย์ก็สามารถเข้าสู่ระบบประเมินการสอนและขอดูผลการประเมินได้แล้ว
หากมีข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะประการใด ติดต่อkitti@rip.ac.th หรือศูนย์คอมพิวเตอร์ 055-230589