ขั้นตอนการใช้งานระบบประเมินการสอน Online
(สำหรับนักศึกษา)

กลับสู่หน้าแรก

ขั้นตอนการประเมิน

1. ให้นักศึกษากรอก User Name และ Password ของนักศึกษาลงไปแล้วกดปุ่ม Login
(Username : คือรหัสประจำตัวนักศึกษา 9 หลัก เช่น 444244002
และ Password คือ วันเดือนปีเกิดของนักศึกษาเอง เช่น 25122526 )

2. เมื่อล็อกอินเข้าระบบได้แล้วจะปรากฏรายวิชาที่นักศึกษาได้เรียนในเทอมนั้น ให้นักศึกษาคลิกเลือกที่
ชื่อวิชาเพื่อทำการประเมินการสอนของอาจารย์ในรายวิชานั้น ๆ3. เมื่อปรากฏแบบฟอร์มการประเมินให้นักศึกษาประเมินโดยการคลิกตามหัวข้อต่าง ๆ ตามความเป็นจริง


4. ด้านล่างของแบบประเมิน นักศึกษาสามารถใส่ความคิดเห็นในรายวิชานั้น ๆ ได้ จากนั้นกดปุ่ม "ส่งแบบประเมิน"

5. จะปรากฏหน้าจอบอกว่า "ระบบได้รับแบบประเมินของท่านเรียบร้อยแล้ว....ขอบคุณครับ" เป็นอันเสร็จขั้นตอน
การประเมินรายวิชานั้น ๆ หากนักศึกษาต้องการที่จะประเมินรายวิชาอื่น ๆ ก็สามารถเลือกวิชาอื่นได้ครับ