การสมัครลงทะเบียนส่งรหัสผ่านไปยัง e-mail นั้นสามารถทำได้กี่ครั้ง ?

ตอบ : สามารถทำได้เพียงครั้งเดียว หากต้องการส่งใหม่ให้เลือกในส่วนของ ลืมรหัสผ่าน เท่านั้น เพื่อให้ระบบส่งรหัสชุดใหม่มาให้