กรอก e-mail ถูกต้อง แต่เข้าใช้งาน e-mail ไม่ได้ ต้องมาแจ้งเปลี่ยน e-mail ใหม่หรือไม่ ?

ตอบ : จำเป็นต้องมาเปลี่ยน เนื่องจากต้องเข้าไปดูรหัสผ่านที่ทางระบบประเมินการสอนออนไลน์ส่งมาให้ เพื่อใช้สำหรับการ login เข้าสู่ระบบฯ