สมัครเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้รับรหัสผ่านทาง e-mail ต้องทำอย่างไร ?

ตอบ : คลิกเลือกในส่วนของ ลืมรหัสผ่าน จากระบบประเมินการสอนออนไลน์ แล้วกรอกรหัสนักศึกษาและกดปุ่มตกลง เพื่อให้ระบบส่งรหัสผ่านชุดใหม่ ตรวจสอบ ชื่อ e-mail ที่ระบบส่งไปว่า ชื่อ e-mail ถูกต้อง หลังจากนั้น ตรวจสอบเมล์ในกล่องจดหมายของท่าน (Inbox) หรือหากไม่พบให้ดูในโฟลเดอร์ขยะครับ (Junk)