ยังไม่ได้ลงทะเบียนสมัครส่งรหัสผ่านเข้าทาง e-mail ต้องทำอย่างไร ?

ตอบ : เข้าไปที่ http://assess.psru.ac.th ในส่วนการลงทะเบียนเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้กรอกรหัสนักศึกษาและ e-mail ที่ใช้งานได้ในปัจจุบัน จากนั้นกดปุ่มตกลง ระบบจะส่งรหัสผ่านไปยัง e-mail ที่ได้สมัครไว้